Duis ac lorem sit amet nibh gravida malesuada rutrum ac velit.
Feel free to call us: +34 977 105 605

CSR (Corporate Social Responsibility)

CITRICS TERRES DE L’EBRE, SAT durant l’any 2015 ha implantat un Pla de Millora de RSE basat en la metodologia del codi de gestió sostenible fonamentada en el marc del Projecte Gestió Sostenible Rural.

La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) constitueix un valor consolidat integrat en la nostra cultura empresarial. Es basa en la sostenibilitat, la transparència i la responsabilitat aplicada als diferents grups d’interès en qui es relaciona l’empresa: treballadors, clients, proveïdors, entitats financeres, assessories, administració pública, medi ambient, societat en general. L’aplicació pràctica de la RSE consisteix en implantar mesures socialment responsables en cada un dels vectors en que es divideix la gestió empresarial: econòmic, ambiental i social. CITRICS TERRES DE L’EBRE apliquem las RSE en els diferents àmbits, realitzant les següents accions:

  Àmbit econòmic:

 • La Qualitat dels nostres productes i serveis constitueix un objectiu estratègic prioritari.
 • Posem en valor els recursos naturals dels nostre territori.
 • Invertim de forma continuada en maquinària innovadora per millorar els procés productiu i en aquella que contribueix a incrementar el control de la qualitat dels nostres productes.
 • Disposem de diferents certificacions de Qualitat: Internacional Food Standard (IFS), BRC Global Standard for Food Safety, GLOBALGAP option 2 – Producer group.
 • Afavorim l’economia autòctona, contractant personal del territori així com proveïdors i serveis de les nostres terres sempre que l’oferta disponible ens ho permeti.
 • Hem elaborat un pla estratègic empresarial en el qual hem establim com objectiu integrar la responsabilitat social a la nostra cultura empresarial.
 • Difonem les bones pràctiques i la responsabilitat social a través de la nostra pàgina web.

  Àmbit ambiental:

 • Tenim identificats els nostres impactes ambientals.
 • Realitzem accions per minimitzar-los i reduir-los.
 • El nostre objectiu és ser responsables i anar més enllà de la legislació.
 • Apliquem mesures per minimitzar i reduir el consum d’aigua, energia i gasoil.
 • Reciclem, reduïm i reutilitzem els nostres residus.
 • Disposem d’un manual de bones pràctiques ambientals per tal de sensibilitzar a les treballadores i treballadors de la nostra organització en l’aplicació de les mateixes.

    Àmbit social:

 • Realitzem formació al personal de la nostra empresa.
 • Avaluem la formació impartida a la nostra empresa per tal de detectar incidències i establir un procés de millora continua.
 • Apliquem polítiques d’igualtat d’oportunitats.
 • Fomentem la participació de les treballadores i treballadors de la nostra organització.
 • Apostem per la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • Referent als nostres grups d’interès: (treballadors, clients, proveïdors, administració pública, medi ambient, societat en general):
  • Els tenim identificats.
  • Apliquem mesures per avaluar la seva satisfacció.
  • Registrem les incidències produïdes i fem un seguiment per tal d’aplicar accions correctores a possibles desviacions.
  • Intentem adaptar-nos a les noves demandes i necessitats dels mateixos.
  • Oferim un servei d’assessorament als pagesos que ens aprovisionen la fruita.
 • Col·laborem en accions socials.